Пишете ни

Ценова листа на сондажни услуги в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

Цени на сондажи в мека почва и скали в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

Цени за проектиране и сондажни дейности в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

Актуални цени за сондажни услуги в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

 • Цени на сондажи за вода в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547.

Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547


» Сондажни услуги в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547 » Цени за сондаж за вода

 • Сондажни услуги - Цени

Цена за откриване на подземна вода и сондаж в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

Откриваме подземна вода и сондажи в цяла България

на всякакъв вид терени

за всякакви цели: битови или промишлени


Ориентировъчни цени за сондажни услуги в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

  посечените цени са в лева и крайни с ДДС.

Консултация на терен в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

  Цената се приспада от крайната цена за сондаж

 • 150.00 лв + транспортни разходи

Консултация с установяване на наличие на вода в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

  Цената се приспада от крайната цена за сондаж

  Първоначална такса от 100.00 лв + транспортни разходи:

 • Минимум 15 бр. точки за имот от 500 м²: 150.00 лв.
 • Минимум 20 бр. точки за имот от 700 м²: 190.00 лв.
 • Минимум 30 бр. точки за имот от 900 м²: 270.00 лв.
 • Минимум 40 бр. точки за имот от 1100 м²: 270.00 лв.

  Установяване на наличие на вода в други терени и спецификации при извършена вече услуга за клиент:

 • По договаряне

Сондажни услуги в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

Извършваме сондажи от 10 до / и над 400 метра:

 • от 130.00 лв. / м до 160.00 лв. / м

Доклади и протоколи за сондаж в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

Доклад се изпраща на посочен от Вас e-mail адрес.

 • Изготвяне на професионален доклад до 5 работни дни се включва в цената на услугата

Други услуги свързани с откриване на вода и сондаж в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

  Други услуги неописани в ценоразписа:

 • Свържете се с нас

Цената на сондаж в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547 зависи от много фактори:

 • диаметър;
 • дълбочина;
 • трудност на терена като достъп;
 • трудност на пробиване - почва, скала, пясък;
 • както и местността / района, в която се извършва сондажа - отдалеченост от областен град.

В цената на сондаж в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547 се включват всички дейности:

 • сондиране;
 • затръбяване със специална тръба;
 • обратен насип със специален речен филц;
 • почистване на сондажа с еърлифт до избистряне на водата.

Сондажи в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

Сондажът се пробива с диаметър около 20 см, като се работи внимателно и се наблюдава вида на извадените земни маси.

Появата на пясък и чакъл показват, че наближава водоносният хоризонт. Всеки такъв е ограничен от водонепропусклив слой, който обикновено е глина.
Когато сондата достигне  до глината, следва да се очаква появата на водата. Водоносният хоризонт не е тръба пълна с вода, а слой с водопропусклив материал - обикновено пясък, в който се намира водата.

Понякога има няколко водоносни хоризонта, като общото правило е, че колкото по-дълбок е хоризонтът, толкова по-стабилен е дебитът и водата е с по-добри качества. Когато имате нужда от голям дебит, тогава може да се черпи вода от няколко хоризонта, за да се подсигури необходимото количество.

Трябва да се внимава след появата на водата да не се пробие долният водонепропусклив слой от глина, защото е възможно през дупката водата да започне да прониква в по-долните слоеве и да се загуби.

Затръбяване на сондаж в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

След пробиване на сонсажния отвор се поставя специална тръба, в последно време за тази цел се използва полипропиленова тръба.

Тръбите са здрави и устойчиви на страничен натиск, на смачкване и на корозия, а по дължината на тръбата са разположени многобройни прорези. През тях водата прониква във вътрешността на тръбата, където е разположена помпата за изпомпване.

Когато пластовете са нестабилни и се рушат или се свличат постоянно, тогава се копае "под обсада" - спускат се метални тръби с по-голям диаметър и сонсажния отвор се извършва вътре в тях. С направата на сонсажния отвор, тръбите се спускат едновременно, което не позволява на меките пластове да се свличат. Когато се достигне необходимата дълбочина и се постави постоянната полипропиленова тръба, обсадните тръби се вадят.

Празното пространство между тръбата и сонсажен отвор се запълва с водопропусклив пласт - специален филц от сортиран речен камък с размери 4-8 мм, през които свободно водата може да проникне в тръбата и да я пълни.

Почистване на сондаж в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

Почистване на тръбата с еърлифт в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

 • До дъното на тръбата се вкарва сгъстен въздух, под чиято струя твърдите частици утаени на дъното се разбъркват и издигат нагоре, където биват засмукани от помпа и отведени на повърхността;
 • В тръбата се спуска специална потопяема помпа, която изпомпва водата;
 • Около входа на тръбата се изгражда шахта с капак, в която се инсталират спирателни кранове, захранването на помпата и евентуално други уреди.

Цени за сондаж за вода в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода ������������������������������ ������������������������������������������ 3547
 2. Проектиране на сондажи ������������������������������ ������������������������������������������ 3547
 3. Откриване на подземна вода ������������������������������ ������������������������������������������ 3547
 4. Сондажи за вода ������������������������������ ������������������������������������������ 3547
 5. Сондажни услуги ������������������������������ ������������������������������������������ 3547
 6. Геотермични сондажи ������������������������������ ������������������������������������������ 3547
 7. Почистване на сондажи ������������������������������ ������������������������������������������ 3547
Цени за сондаж за вода в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

 • Сондажни Услуги

 • Геотермични сондажи

Геотермалната енергия извлечена чрез термопомпи може да се използва, както за отопление, така и за охлаждане на сгради. Геотермалната термопомпена инсталация за отопление може да се използва и за затопляне на вода за басейн. Системата може да бъде настроена автоматично да поддържа желаната температура.

Резултат в Google:

 • Услуга: Цени за сондаж за вода
 • Район: ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

 • Информация

Подобряване качествата на водата - методи за пречистване на водите

Добитата от кладенци, сондажи и други водоизточници вода трябва да бъде пречистена преди употреба. Това независимо начина на приложение и това дали ще се ползва за питейни нужди или само за бита. Всяка вода съдържа примеси, които трябва да бъдат взети под внимание. Най-голямо такова се обръща, ако се планира добитата вода да се ползва за пиене.

Във всички случаи, когато качествата на водата не отговарят на известни норми и стандарти тя е негодна за използване.

Изискванията, по които трябва да отговаря водата, използвана от потребителите се определя от съответен стандарт или норми и условия за проектиране.

Според тези изисквания водата, която се разполага в близост до водоносния обект, може да се окаже непригодна за използване без предварителна обработка.

Главните начини за пречистване и за подобряване на качествата на водата не отговарят на изискванията и тя трябва да се пречисти.

Видове пречистване на вода:

 • Избистряне на водата – тук става дума за избистряне, чрез отстраняване на мътността, в резултат на плаващи във водата, неразтворени неорганични и органични (супстензии) вещества.
 • Отстраняване на лош вкус и мирис – лошият вкус се изразява в горчиво, кисело, солено. Това често се дължи на силно минерализиране. Лошата миризма е в резултат на примеси с блатни вещества и водорасли.
 • Обезцветяване на водата – това е обезцветяване на водата, поради хумусни и други оцветяващи вещества, както и при колоидно разтворени вещества.
 • Обеззаразяване на водата – тук се изисква отстраняване на всички вредни бактерии от водата. Такива могат да доведат до заболявания и по-конкретно тези, които предизвикват проблеми и дискомфорт със стомашно-чревния тракт, коремен тиф, дезинтерия и др.
 • Подобряване на химическите качества на водата – тук се налага намаляване твърдостта на водата, обезжелезяване, обезмагнитяване и отстраняване на активния въглероден двуокис и др.
 • Всички тези мерки е важно да бъдат предприети, за да бъде годна за използване добитата вода. Независимо от това какъв е източника – дъждовни води, топене на снегове, подпочвени води и пр.

биене на сонда за вода цена ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

биене на сонда за вода цена ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

откриване на вода цена ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

сондаж за вода цена ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

сондаж кладенец цена ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

сондажи за вода ������������������������������ ������������������������������������������ 3547 цена

сондажи за вода цени ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

сонди за вода цени ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

сондиране за вода цена ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

цена за сондаж за вода ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

цена на сондаж за вода ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

цена сондаж за вода ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

цени за сондажни услуги в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

сондажи за вода цена на метър ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

сондаж цена на метър ������������������������������ ������������������������������������������ 3547