Пишете ни

Ценова листа на сондажни услуги в град Вършец център 3540

Цени на сондажи в мека почва и скали в град Вършец център 3540

Цени за проектиране и сондажни дейности в град Вършец център 3540

Актуални цени за сондажни услуги в град Вършец център 3540

 • Цени на сондажи за вода в град Вършец център 3540.

Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в град Вършец център 3540


» Сондажни услуги в град Вършец център 3540 » Цени за сондаж за вода

 • Проучване и Изследване на Подпочвени Води

Цена за проучване на подземна вода и сондаж в град Вършец център 3540

Проучване на подпочвени води за сондажи в цяла България

Използваме Геофизичен детектор

Работния процес се основава на принципа на съпротивлението и система за откриване на честоти / измерване на естествените потенциали на земята и измерване на специфичното електрическо съпротивление.

Детектора измерва съпротивлението между повърхността и под земята

Детектора сравнява измерените стойности с най-високите фонови стойности и прави анализ, и показва резултатите на екран.

На всякакъв вид терени

За всякакви цели: битови или промишлени

365 дни в годината


Консултация с установяване на наличие на вода в град Вършец център 3540

Действие 1:

   Предварителен договор за проучване

 • Откриване на точки за сондаж: 100 лв. / точка

Действие 2:

Изследване на точка за сондаж в град Вършец център 3540

  Проучване на установена точка/ки и се получaват данни за дълбочината, и дъното на водоносния пласт.

  От получените данни се определя и дълбочината на сондажа.
 • Цена от 300 лева проучване на точка до 50 метра дълбочина
 • Цена от 600 лева проучване на точка до 100 метра дълбочина
 • Цена от 800 лева проучване на точка до 200 метра дълбочина
 • Цена от 1 000 лева проучване на точка до 300 метра дълбочина
 • Цена от 2 000 лева проучване на точка до 500 метра дълбочина
 • Цена от 3 000 лева проучване на точка до 1 000 метра дълбочина

  Доклад за извършено проучване

Действие 3:

  След установяване на:

 • дълбочина на сондажа
 • вид почва
 • специфичност на терена

   Ще определим:

 • тип техника необходима за извършване на сондажа
 • време за извършване на сондажната услуга

Ще Ви предложим цена и график за изпълнение на сондажа.

  Договор за сондажна услуга

  Фактуриране

Сондажни и хидрогеоложки услуги на най-ниски цени в град Вършец център 3540, ✅ Цени за сондаж за вода в град Вършец център 3540. Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в град Вършец център 3540 за клиенти в град Вършец център 3540 - улица Дончо Станчев 1, център, град Вършец, община Вършец, област Монтана, п.к.3540.

Ориентировъчни цени за сондажни услуги в град Вършец център 3540

  Извършваме сондажи от 10 до / и над 400 метра:

 • от 100.00 лв. / м до 160.00 лв. / м

Цената на сондаж в град Вършец център 3540 зависи от много фактори:

 • диаметър;
 • дълбочина;
 • трудност на терена като достъп;
 • трудност на пробиване - почва, скала, пясък;
 • както и местността / района, в която се извършва сондажа - отдалеченост от областен град.

В цената на сондаж в град Вършец център 3540 се включват всички дейности:

 • сондиране;
 • затръбяване със специална тръба;
 • обратен насип със специален речен филц;
 • почистване на сондажа с еърлифт до избистряне на водата.

Сондажи в град Вършец център 3540

 Сондажът се пробива с диаметър около 20 см, като се работи внимателно и се наблюдава вида на извадените земни маси.

 Появата на пясък и чакъл показват, че наближава водоносният хоризонт. Всеки такъв е ограничен от водонепропусклив слой, който обикновено е глина.

 Когато сондата достигне  до глината, следва да се очаква появата на водата. Водоносният хоризонт не е тръба пълна с вода, а слой с водопропусклив материал - обикновено пясък, в който се намира водата.

 Понякога има няколко водоносни хоризонта, като общото правило е, че колкото по-дълбок е хоризонтът, толкова по-стабилен е дебитът и водата е с по-добри качества. Когато имате нужда от голям дебит, тогава може да се черпи вода от няколко хоризонта, за да се подсигури необходимото количество.

 Трябва да се внимава след появата на водата да не се пробие долният водонепропусклив слой от глина, защото е възможно през дупката водата да започне да прониква в по-долните слоеве и да се загуби.

Затръбяване на сондаж в град Вършец център 3540

 След пробиване на сондажния отвор се поставя специална тръба, в последно време за тази цел се използва полипропиленова тръба.

 Тръбите са здрави и устойчиви на страничен натиск, на смачкване и на корозия, а по дължината на тръбата са разположени многобройни прорези. През тях водата прониква във вътрешността на тръбата, където е разположена помпата за изпомпване.

 Когато пластовете са нестабилни и се рушат или се свличат постоянно, тогава се копае "под обсада" - спускат се метални тръби с по-голям диаметър и сонсажния отвор се извършва вътре в тях. С направата на сондажния отвор, тръбите се спускат едновременно, което не позволява на меките пластове да се свличат. Когато се достигне необходимата дълбочина и се постави постоянната полипропиленова тръба, обсадните тръби се вадят.

 Празното пространство между тръбата и сондажен отвор се запълва с водопропусклив пласт - специален филц от сортиран речен камък с размери 4-8 мм, през които свободно водата може да проникне в тръбата и да я пълни.

Почистване на сондаж в град Вършец център 3540

Почистване на тръбата с еърлифт в град Вършец център 3540

 • До дъното на тръбата се вкарва сгъстен въздух, под чиято струя твърдите частици утаени на дъното се разбъркват и издигат нагоре, където биват засмукани от помпа и отведени на повърхността;
 • В тръбата се спуска специална потопяема помпа, която изпомпва водата;
 • Около входа на тръбата се изгражда шахта с капак, в която се инсталират спирателни кранове, захранването на помпата и евентуално други уреди.

Цени за сондаж за вода в град Вършец център 3540 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода град Вършец център 3540
 2. Проектиране на сондажи град Вършец център 3540
 3. Определяне дълбочината на подпочвени води град Вършец център 3540
 4. Радиестезично търсене на подземна вода град Вършец център 3540
 5. Геофизично откриване на вода град Вършец център 3540
 6. Търсене на вода с георадар град Вършец център 3540
 7. Хидрогеоложки проучвания град Вършец център 3540
 8. Откриване на вода за сондаж град Вършец център 3540
 9. Търсене на подпочвени води град Вършец център 3540
 10. Геофизично проучване за вода с георадар град Вършец център 3540
 11. Откриване на подземна вода за сондиране град Вършец център 3540
 12. Откриване на подземна вода град Вършец център 3540
 13. Определяне дълбочината на водоносен слой град Вършец център 3540
 14. Сондажи за вода град Вършец център 3540
 15. Сондажни услуги град Вършец център 3540
 16. Геотермични сондажи град Вършец център 3540
 17. Почистване на сондажи град Вършец център 3540
Цени за сондаж за вода в град Вършец център 3540

 • Сондажни Услуги

Какво трябва да знаем относно сондажа за вода?

Сондирането е доста трудна дейност, свързана с използването на специфична техника и оборудване, както и с необходимостта от добре обучени професионалисти. Сондажите за вода се извършват с цел въпросната вода да бъде достъпна за използване от нас. Не разбирайте погрешно дейността. Това не е като да копаете дупка докато стигнете вода. Сондирането се извършва, за да бъде направено проучване за водата, това дали тя е годна за употреба и напояване или не. По късно идва етап на който трябва да се извърши узаконяване и получаване на разрешителни за водоползване. Едва тогава идва момента за строежи и изграждане на хидротехнически съоръжения.

Добре е човек да направи дупка изкопана в земята (сондаж), за да стигне до течност. Най-често се търси  вода: Около 97 на сто от прясната вода в света се намира в подземни водоносни хоризонти. Кладенци за вода могат да бъдат изкопани просто да се следи качеството на водата или за загряване или охлаждане, както и за осигуряване на питейна вода. Сондажен кладенец може да се направи в един от няколко начина, както е описано по-долу, а има и неща, за да помисли, преди сондирането. Помислете за разходите и ползите от сондажа срещу тръбопроводи или доставка на вода . Сондажния кладенец включва по-висока първоначална цена от свързване към  обществената вода, както и рисковете от не намиране на достатъчно вода или вода с достатъчно добро качество, както и текущите разходи за изпомпва на водата и поддържане на кладенеца. Въпреки това, някои водни области могат да накарат жителите да чакат години преди те да могат да бъдат свързани към общественото водоснабдяване.

По тази причина един сондаж може да бъде жизнено важна опция за благоденствието и удобството на цялото семейство дори и стопанство, стига да има достатъчно подземни води на разумна дълбочина.

След като знаете специфичното местоположение на имота и където кладенецът трябва да бъде пробит или къде е добре да се сондира:

 • Разберете дали е имало предишни сондажи за кладенци в този имот;
 • Проверете записите за геоложки проучвания (ако има такива)  дали съществуват сведения за сондажи за кладенци в района и дали е била намерена вода. Тези записи могат да ви помогнат да определите дълбочината на подпочвените води, както и местоположението на всички затворени водоносни хоризонти.

Повечето водоносни хоризонти са на дълбочината на подпочвените води; те се наричат незатворени водоносни хоризонти, при тях всички материали отгоре са порести. Ограничени водоносни хоризонти са обхванати от непорести слоеве, които въпреки че те тласкат статичното водно ниво над горната част на водоносния хоризонт са по-трудни да пробиване.

Резултат в Google:

 • Услуга: Цени за сондаж за вода
 • Район: град Вършец център 3540

 • Информация

Кладенец с макара

За изтегляне на водата до повърхността на земята може да се използва електрическа или механична помпа, или както в миналото - с впрегатни животни или на ръка с ведро, окачено на верига, спускано и изкачвано чрез макара или лост.

биене на сонда за вода цена град Вършец център 3540

биене на сонда за вода цена град Вършец център 3540

откриване на вода цена град Вършец център 3540

сондаж за вода цена град Вършец център 3540

сондаж кладенец цена град Вършец център 3540

сондажи за вода град Вършец център 3540 цена

сондажи за вода цени град Вършец център 3540

сонди за вода цени град Вършец център 3540

сондиране за вода цена град Вършец център 3540

цена за сондаж за вода град Вършец център 3540

цена на сондаж за вода град Вършец център 3540

цена сондаж за вода град Вършец център 3540

цени за сондажни услуги в град Вършец център 3540

сондажи за вода цена на метър град Вършец център 3540

сондаж цена на метър град Вършец център 3540