Пишете ни

Ценова листа на сондажни услуги в Клисурски манастир 3543

Цени на сондажи в мека почва и скали в Клисурски манастир 3543

Цени за проектиране и сондажни дейности в Клисурски манастир 3543

Актуални цени за сондажни услуги в Клисурски манастир 3543

 • Цени на сондажи за вода в Клисурски манастир 3543.

Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в Клисурски манастир 3543


» Сондажни услуги в Клисурски манастир 3543 » Цени за сондаж за вода

 • Проучване и Изследване на Подпочвени Води

Цена за проучване на подземна вода и сондаж в Клисурски манастир 3543

Проучване на подпочвени води за сондажи в цяла България

Използваме Геофизичен детектор

Работния процес се основава на принципа на съпротивлението и система за откриване на честоти / измерване на естествените потенциали на земята и измерване на специфичното електрическо съпротивление.

Детектора измерва съпротивлението между повърхността и под земята

Детектора сравнява измерените стойности с най-високите фонови стойности и прави анализ, и показва резултатите на екран.

На всякакъв вид терени

За всякакви цели: битови или промишлени

365 дни в годината


Консултация с установяване на наличие на вода в Клисурски манастир 3543

Действие 1:

   Предварителен договор за проучване

 • Откриване на точки за сондаж: 100 лв. / точка

Действие 2:

Изследване на точка за сондаж в Клисурски манастир 3543

  Проучване на установена точка/ки и се получaват данни за дълбочината, и дъното на водоносния пласт.

  От получените данни се определя и дълбочината на сондажа.
 • Цена от 300 лева проучване на точка до 50 метра дълбочина
 • Цена от 600 лева проучване на точка до 100 метра дълбочина
 • Цена от 800 лева проучване на точка до 200 метра дълбочина
 • Цена от 1 000 лева проучване на точка до 300 метра дълбочина
 • Цена от 2 000 лева проучване на точка до 500 метра дълбочина
 • Цена от 3 000 лева проучване на точка до 1 000 метра дълбочина

  Доклад за извършено проучване

Действие 3:

  След установяване на:

 • дълбочина на сондажа
 • вид почва
 • специфичност на терена

   Ще определим:

 • тип техника необходима за извършване на сондажа
 • време за извършване на сондажната услуга

Ще Ви предложим цена и график за изпълнение на сондажа.

  Договор за сондажна услуга

  Фактуриране

Сондажни и хидрогеоложки услуги на най-ниски цени в Клисурски манастир 3543, ✅ Цени за сондаж за вода в Клисурски манастир 3543. Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в Клисурски манастир 3543 за клиенти в Клисурски манастир 3543 - Клисурски манастир, община Вършец, област Монтана, п.к.3543.

Ориентировъчни цени за сондажни услуги в Клисурски манастир 3543

  Извършваме сондажи от 10 до / и над 400 метра:

 • от 100.00 лв. / м до 160.00 лв. / м

Цената на сондаж в Клисурски манастир 3543 зависи от много фактори:

 • диаметър;
 • дълбочина;
 • трудност на терена като достъп;
 • трудност на пробиване - почва, скала, пясък;
 • както и местността / района, в която се извършва сондажа - отдалеченост от областен град.

В цената на сондаж в Клисурски манастир 3543 се включват всички дейности:

 • сондиране;
 • затръбяване със специална тръба;
 • обратен насип със специален речен филц;
 • почистване на сондажа с еърлифт до избистряне на водата.

Сондажи в Клисурски манастир 3543

 Сондажът се пробива с диаметър около 20 см, като се работи внимателно и се наблюдава вида на извадените земни маси.

 Появата на пясък и чакъл показват, че наближава водоносният хоризонт. Всеки такъв е ограничен от водонепропусклив слой, който обикновено е глина.

 Когато сондата достигне  до глината, следва да се очаква появата на водата. Водоносният хоризонт не е тръба пълна с вода, а слой с водопропусклив материал - обикновено пясък, в който се намира водата.

 Понякога има няколко водоносни хоризонта, като общото правило е, че колкото по-дълбок е хоризонтът, толкова по-стабилен е дебитът и водата е с по-добри качества. Когато имате нужда от голям дебит, тогава може да се черпи вода от няколко хоризонта, за да се подсигури необходимото количество.

 Трябва да се внимава след появата на водата да не се пробие долният водонепропусклив слой от глина, защото е възможно през дупката водата да започне да прониква в по-долните слоеве и да се загуби.

Затръбяване на сондаж в Клисурски манастир 3543

 След пробиване на сондажния отвор се поставя специална тръба, в последно време за тази цел се използва полипропиленова тръба.

 Тръбите са здрави и устойчиви на страничен натиск, на смачкване и на корозия, а по дължината на тръбата са разположени многобройни прорези. През тях водата прониква във вътрешността на тръбата, където е разположена помпата за изпомпване.

 Когато пластовете са нестабилни и се рушат или се свличат постоянно, тогава се копае "под обсада" - спускат се метални тръби с по-голям диаметър и сонсажния отвор се извършва вътре в тях. С направата на сондажния отвор, тръбите се спускат едновременно, което не позволява на меките пластове да се свличат. Когато се достигне необходимата дълбочина и се постави постоянната полипропиленова тръба, обсадните тръби се вадят.

 Празното пространство между тръбата и сондажен отвор се запълва с водопропусклив пласт - специален филц от сортиран речен камък с размери 4-8 мм, през които свободно водата може да проникне в тръбата и да я пълни.

Почистване на сондаж в Клисурски манастир 3543

Почистване на тръбата с еърлифт в Клисурски манастир 3543

 • До дъното на тръбата се вкарва сгъстен въздух, под чиято струя твърдите частици утаени на дъното се разбъркват и издигат нагоре, където биват засмукани от помпа и отведени на повърхността;
 • В тръбата се спуска специална потопяема помпа, която изпомпва водата;
 • Около входа на тръбата се изгражда шахта с капак, в която се инсталират спирателни кранове, захранването на помпата и евентуално други уреди.

Цени за сондаж за вода в Клисурски манастир 3543 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода Клисурски манастир 3543
 2. Проектиране на сондажи Клисурски манастир 3543
 3. Определяне дълбочината на подпочвени води Клисурски манастир 3543
 4. Радиестезично търсене на подземна вода Клисурски манастир 3543
 5. Геофизично откриване на вода Клисурски манастир 3543
 6. Търсене на вода с георадар Клисурски манастир 3543
 7. Хидрогеоложки проучвания Клисурски манастир 3543
 8. Откриване на вода за сондаж Клисурски манастир 3543
 9. Търсене на подпочвени води Клисурски манастир 3543
 10. Геофизично проучване за вода с георадар Клисурски манастир 3543
 11. Откриване на подземна вода за сондиране Клисурски манастир 3543
 12. Откриване на подземна вода Клисурски манастир 3543
 13. Определяне дълбочината на водоносен слой Клисурски манастир 3543
 14. Сондажи за вода Клисурски манастир 3543
 15. Сондажни услуги Клисурски манастир 3543
 16. Геотермични сондажи Клисурски манастир 3543
 17. Почистване на сондажи Клисурски манастир 3543
Цени за сондаж за вода в Клисурски манастир 3543

 • Сондажни Услуги

Проучване на възможностите за сондаж

Преди всеки сондаж се извършва ориентировъчно проучване за определяне местоположението и дълбочината на водонаситената зона. Това се извършва от специалист - хидрогеолог ( измерва съпротивлението на земните пластова) или човек, който умее да борави, чрез т.н. багети или пръчки за откриване на вода. Без наличието на това проучване откриването на вода би било все едно да търсиш "игла в купа сено". И все пак какъвто и метод откриването на вода е ориентировъчно.

Резултат в Google:

 • Услуга: Цени за сондаж за вода
 • Район: Клисурски манастир 3543

 • Откриване на подземна вода
 • Откриване на подземна вода за сондиране - Съществува специфична услуга, наричана откриване на вода. Тя може да е от изключителна полза, така че ако се нуждаете от това някой да извърши такава дейност за вас, може с абсолютна сигурност и доверие да се обърнете към специалистите, от които е сформиран екипът на България Well Drilling.

Какво представляват подземните води?

Подземните води се намират под повърхността на земята. Обикновено определено количество от тази вода може да бъде използвано. Подземните води се откриват в дълбините и целта е да бъдат изведени в посока към повърхността.

Първо обаче водата трябва да бъде открита. За най-точен измежду всички методи се счита проучвателният сондаж. За да бъде извършен той по възможно най-добрия начин, обърнете се към нас.

Предлагани услуги

Специалистите от екипа ни ползват най-съвременната технология в търсенето на подземни води на различна дълбочина, като максималната дълбочина която нашите апаратури са в състояние да помогнат е 250 метра.

Освен установяване дали във вашия терен може да има вода ние извършваме сондиране. Можем да бъдем полезни както за домашни, така и за реализирането на промишлени цели.

Сондираме и в твърди, и в меки почви, в пясък, скали, глина, чакъл, глина, а също така извършваме и сондиране в труднодостъпни места. Полагаме обсадни тръби с различни диаметри и почистваме сондажи. Можем да ви предложим комбинация от няколко метода, като така ще се увеличат шансовете да се намери вода.

След откриването на вода ние можем да ви съдействаме и при регистрацията на съответното находище. Ще получите съдействие и при получаването на разрешение за ползване.

Защо да използвате нашите услуги?

Ако ни се доверите и решите да се възползвате от нашите услуги, в състояние сме да осъществим отлична преценка за дълбочината, на която е най-вероятно да се намира подземната вода.

След откриването на вода ние можем да ви съдействаме и при регистрацията на съответното находище. Ще получите съдействие и при получаването на разрешение за ползване.

Ако открием, че наистина има подземна вода, ще вземем проба от водата, която ще бъде анализирана в центъра на канализация. Само така ще може да се гарантира нейното качество и ще сте наясно за какви дейности е годна.

биене на сонда за вода цена Клисурски манастир 3543

биене на сонда за вода цена Клисурски манастир 3543

откриване на вода цена Клисурски манастир 3543

сондаж за вода цена Клисурски манастир 3543

сондаж кладенец цена Клисурски манастир 3543

сондажи за вода Клисурски манастир 3543 цена

сондажи за вода цени Клисурски манастир 3543

сонди за вода цени Клисурски манастир 3543

сондиране за вода цена Клисурски манастир 3543

цена за сондаж за вода Клисурски манастир 3543

цена на сондаж за вода Клисурски манастир 3543

цена сондаж за вода Клисурски манастир 3543

цени за сондажни услуги в Клисурски манастир 3543

сондажи за вода цена на метър Клисурски манастир 3543

сондаж цена на метър Клисурски манастир 3543