Пишете ни

Сондажи и кладенци за вода в Плиска 9920

Работа: Сондажи и кладенци за вода в Плиска 9920

 • Стани изпълнител на Сондажи и кладенци за вода в Плиска 9920.

Професионални Сондажи и кладенци за вода в Плиска 9920

 • Сондажи за вода и кладенци в Плиска 9920.

Сондажи за вода и кладенци в Плиска 9920


» Сондажни услуги в Плиска 9920 » Сондажи и кладенци за вода

 • Сондажни Услуги

Сондажи и кладенци за вода в Плиска 9920

Сдружение на Професионалните Сондьори в България

Сондажи и кладенци за вода с гарантирано качество и на най-ниски цени в Плиска 9920, ✅ Сондажи и кладенци за вода в Плиска 9920 ☏ 0885055800. Сондажи и кладенци за вода за клиенти намиращи се на или около адрес Плиска, община Каспичан, област Шумен, п.к.9920.

Откриване на вода

Сондажи от 10 до 450 метра

Ø от 130 до 200 мм

Обсадни тръби

Филтриращ филц

Почистване с Еърлифт

0885055800

България Well Drilling подкрепя дарителството

България Well Drilling отделя 5% за дарения от посочената цена в договор.

Сондажи и кладенци за вода с гарантирано качество и на най-ниски цени в Плиска 9920, ✅ Сондажи и кладенци за вода в Плиска 9920 ☏ 0885055800. Сондажи и кладенци за вода за клиенти намиращи се на или около адрес Плиска, община Каспичан, област Шумен, п.к.9920.Чрез нас като изпълнител Вие ще Дарите!

Избери Кауза

 • Сондажи и кладенци за вода
 • Сондажи и кладенци за вода - кладенци, са шахтови и представляват цилиндричен изкоп, в който изкоп се поставят бетонови тръби или бетонови пръстени, като между пръстените и изкопа луфтът се запълва с филц, който играе ролята на дренаж и филтър. Целта е изкопът да премине през водоносен пласт или водоносна "жилка" и да стигне до водонепропусклив пласт (обикновена глина), където да се изкопае достатъчно за резервоар. Водният стълб в кладенеца най-често зависи от ширината на споменатите два пласта, докато дебитът (притокът) - не.

Цени за Сондажи и кладенци за вода в Плиска 9920

 • Сондажни Услуги

 • Проектиране на сондажи

Какво трябва да направим преди започването на сондажните дейности!

Определя се водонаситената зона

Предварително трябва да се направи проучване къде точно е водата и ориентировъчно на колко метра ще излезе.

Методи

Най-често се извършва от хора с медни пръчки (багети), с махало или други. Това е един от най-бюджетните варианти, съответно и информацията от такова проучване е съвсем ориентировъчна.

Друг начин да се установи къде е водният пласт е с посещение от хидрогеолог  на мястото и с апаратура да се сканира терена.Те измерват съпротивлението на земните пластове и установяват къде има предпоставки за водонаситени зони. Извършва се хидрогеоложки доклад, като в него се дава информация за отделните земни пластове като: дебелина на пласта и неговата плътност, пористост и проницаемост, вододайни зони. В доклада се дават препоръки за крайната дълбочина  на сондажа. Този метод дава най-висока точност.

Разбира се никой от методите не може да даде 100% гаранция, че ще излезе вода на посоченото място. Колкото проучването е по-добро и колкото повече информация се събере , толкова и  шансовете за успех с водата са по-големи!

След като проучването е направено, се преминава към сондажните дейности. Сондьорите се ръководят по предварителната информация от проучването, като по време на сондирането има характерни показатели за наличието на вода в почвата и се избира крайната дълбочина на сондажа.

Сондажи и кладенци за вода в Плиска 9920 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Проектиране на сондажи Плиска 9920
 2. Откриване на подземна вода Плиска 9920
 3. Сондажи за вода Плиска 9920
 4. Сондажни услуги Плиска 9920
 5. Геотермични сондажи Плиска 9920
 6. Почистване на сондажи Плиска 9920
 7. Цени за сондаж за вода Плиска 9920
Сондажи и кладенци за вода в Плиска 9920

Резултат в Google:

 • Услуга: Сондажи и кладенци за вода
 • Район: Плиска 9920

 • Информация

Находища на минерални води

Минералните води са разпространени по цялата територия на Република България. Природните условия, в които се формират допринасят за изключително разнообразния им състав, свойства и температурата от 20°С до 100°С, както и обогатяването им с ценни микрокомпоненти и газове, включително и множество биологично-активни микрокомпоненти. Като цяло минералните води на България са чисти. Тяхната висока температура е белег за техния дълбочинен произход, защитеността им от повърхностни влияния и формирането им при специфични условия, които определят лечебните им свойства. За преобладаващата част от българските минерални води е характерна ниската минерализация и солево съдържание по малко от 1 г/л.

Голямото разнообразие на минерални води в България дава възможност те да бъдат използвани за различни по вид цели и стопански дейности.

Съгласно българското законодателство минералните води се ползват чрез предоставяне на концесия или издаване на разрешително за водовземане по реда на Закона за водите от съответния компетентен орган (директор на Басейнова дирекция или кмет на община).

Най-значимите находища, разкрити с повече от 500 водоизточника, с доказани качества на минералните води, са изключителна държавна собственост. Те са 102 на брой и са изчерпателно изброени в Приложение 2 на Закона за водите.

Останалите находища и проявления на минерална вода са публична общинска собственост.

сондажи и кладенци за вода в Плиска 9920