Пишете ни

Сондажи и кладенци за вода в Добрич град

Цени на Сондажи и кладенци за вода в Добрич град

Работа: Сондажи и кладенци за вода в Добрич град

 • Стани изпълнител на Сондажи и кладенци за вода в Добрич град.

Професионални Сондажи и кладенци за вода в Добрич град

 • Сондажи за вода и кладенци в Добрич град.

Сондажи за вода и кладенци в Добрич град


» Сондажни услуги в Добрич град » Сондажи и кладенци за вода

 • Сондажни Услуги

Сондажи и кладенци за вода в Добрич град

Сдружение на Професионалните Сондьори в България

Сондажи и кладенци за вода с гарантирано качество и на най-ниски цени в Добрич град, ✅ Сондажи и кладенци за вода в Добрич град ☏ 0885055800. Сондажи и кладенци за вода за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.

Откриване на вода

Сондажи от 10 до 450 метра

Ø от 130 до 200 мм

Обсадни тръби

Филтриращ филц

Почистване с Еърлифт

0885055800

България Well Drilling подкрепя дарителството

България Well Drilling отделя 5% за дарения от посочената цена в договор.

Сондажи и кладенци за вода с гарантирано качество и на най-ниски цени в Добрич град, ✅ Сондажи и кладенци за вода в Добрич град ☏ 0885055800. Сондажи и кладенци за вода за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.Чрез нас като изпълнител Вие ще Дарите!

Избери Кауза

 • Сондажи и кладенци за вода
 • Сондажи и кладенци за вода - кладенци, са шахтови и представляват цилиндричен изкоп, в който изкоп се поставят бетонови тръби или бетонови пръстени, като между пръстените и изкопа луфтът се запълва с филц, който играе ролята на дренаж и филтър. Целта е изкопът да премине през водоносен пласт или водоносна "жилка" и да стигне до водонепропусклив пласт (обикновена глина), където да се изкопае достатъчно за резервоар. Водният стълб в кладенеца най-често зависи от ширината на споменатите два пласта, докато дебитът (притокът) - не.

Цени за Сондажи и кладенци за вода в Добрич град

 • Сондажни Услуги

 • Сондажи за вода
 • Сондажи за вода в страната - Сондажи за вода в Добрич град и изграждане на водоснабдителна канализация в населените места е голям напредък към подобряване бита и живота на хората.

Благодарение на най-съвременна техника за сондиране на вода, вододобивът не е проблем, дори за най-безводни райони. Пробивите за сондажи за вода в страната до 40 м. се смятат за плитки, а пробивите над 40 м. за дълбоки. Диаметрите за пробивите за различните проучвания и експлоатация варират между 50 и до 500 мм. Голямо приложение намират сондажите за вода в строителството на тръбни кладенци.

Основните работни процеси при направа на различни сондажи за вода биват:

 • Разрушаване на почвата с различни сондажни инструменти;
 • Изхвърляне на разрушената почва на повърхността на терена;
 • Укрепване стените на пробива, с цел предпазване от разрушаване.

Разрушаването се постига, чрез рязане и раздробяване на почвата.

Известни са два метода на разрушаване:

 • Ударен - разрушаване на почвата с удари в забоя, посредством специални длета;
 • Въртелив - почвата се разрушава, чрез триене и рязане при въртенето на сондажния инструмент.

Разрушената почва се изхвърля със специални сондажни накрайници или с промивна вода и глинен разтвор, вкаран в пробива, чрез помпа.

Укрепването на сондажните пробиви става с непрекъснати колони от обсадни тръби.

Видове сондажи

 • Ударно - въздушно сондиране

Това е по-бързото и лесно сондиране. Сгъстен въздух набива ударно короната и след това при излизането си той изнася дребните частици почва и скала на повърхността. Най-голямата особеност е, че този вид сондиране може да се извършва само в еднородна твърда скала, като диаметърът на сондажа достига до 200 мм. В мека почва може да се използва само следващият вид сондиране.

 • Въртеливо - водно сондиране

Този вид е основният и се прилага, когато почвата е пръст и е мека.

При него се извършват и повече странични дейности:

 1/ Изкопава се утайник, в който сондажният разтвор се утаява;

 2/ Пробивната корона с въртеливо движение пробива почвата, а сондажният разтвор с помпи се нагнетява до нея и при изпомпването си към повърхността се изнасят раздробените частици пръст;

 3/ Сондажният разтвор се утаява в утайника и отново се употребява.

 Сондажите с този вид сондиране обикновено се правят с диаметър до 200 мм, в някои от случаите и с по-голям диаметър. Основният фактор за това е желаният дебит и необходимата дълбочина. Ясно е, че при желан по-висок дебит (например за промишлени нужди) е необходимо пробиване на дупка с по-голям диаметър и монтаж на по-голяма тръба.

Сондажи и кладенци за вода в Добрич град чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Проектиране на сондажи Добрич град
 2. Откриване на подземна вода Добрич град
 3. Сондажи за вода Добрич град
 4. Сондажни услуги Добрич град
 5. Геотермични сондажи Добрич град
 6. Почистване на сондажи Добрич град
 7. Цени за сондаж за вода Добрич град
Сондажи и кладенци за вода в Добрич град

Резултат в Google:

 • Услуга: Сондажи и кладенци за вода
 • Район: Добрич град

 • Информация

Воден кладенец

Кла̀денецът е хидротехническо съоръжение, позволяващо достъп до подземни води. Като синоним се използва още архаичното буна̀р, от място където водата се вдига (ср. буна, бунт) или метонимично геран - от устройство улесняващо ваденето на водата, което популярната етимология свързва с новогръцката дума за жерав или чапла (γέρανος).

Кладенчовата вода обикновено съдържа повече минерали, отколкото речната и понякога изисква пречистване или преваряване преди да може да се използва за консумация. Кладенците могат значително да се различават по своята дълбочина, количество и качество на водата, съответно на тяхното предназначение - питейни нужди или напояване.

сондажи и кладенци за вода в Добрич град