Пишете ни

Проектиране на сондажи в ���������� �������������� 3547

Цени на Проектиране на сондажи в ���������� �������������� 3547

Работа: Проектиране на сондажи в ���������� �������������� 3547

 • Стани изпълнител на Проектиране на сондажи в ���������� �������������� 3547.

Сондьорски услуги в ���������� �������������� 3547

Професионално Проектиране на сондажи в ���������� �������������� 3547

 • Проучване и проектиране на сондаж в ���������� �������������� 3547.

Проучване и проектиране на сондаж в ���������� �������������� 3547


» Сондажни услуги в ���������� �������������� 3547 » Проектиране на сондажи

 • Сондажни Услуги

Проектиране на сондажи в ���������� �������������� 3547

Сдружение на Професионалните Сондьори в България

Проектиране на сондажи от хидрогеолог с гарантирано качество и на най-ниски цени в ���������� �������������� 3547, ✅ Проектиране на сондажи в ���������� �������������� 3547 ☏ 0885055800. Проектиране на сондажи за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.

Откриване на вода

Сондажи от 10 до 450 метра

Ø от 130 до 200 мм

Обсадни тръби

Филтриращ филц

Почистване с Еърлифт

0885055800

България Well Drilling подкрепя дарителството

България Well Drilling отделя 5% за дарения от посочената цена в договор.

Проектиране на сондажи от хидрогеолог с гарантирано качество и на най-ниски цени в ���������� �������������� 3547, ✅ Проектиране на сондажи в ���������� �������������� 3547 ☏ 0885055800. Проектиране на сондажи за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.Чрез нас като изпълнител Вие ще Дарите!

Избери Кауза

 • Проектиране на сондажи

Какво трябва да направим преди започването на сондажните дейности!

Определя се водонаситената зона

Предварително трябва да се направи проучване къде точно е водата и ориентировъчно на колко метра ще излезе.

Методи

Най-често се извършва от хора с медни пръчки (багети), с махало или други. Това е един от най-бюджетните варианти, съответно и информацията от такова проучване е съвсем ориентировъчна.

Друг начин да се установи къде е водният пласт е с посещение от хидрогеолог  на мястото и с апаратура да се сканира терена.Те измерват съпротивлението на земните пластове и установяват къде има предпоставки за водонаситени зони. Извършва се хидрогеоложки доклад, като в него се дава информация за отделните земни пластове като: дебелина на пласта и неговата плътност, пористост и проницаемост, вододайни зони. В доклада се дават препоръки за крайната дълбочина  на сондажа. Този метод дава най-висока точност.

Разбира се никой от методите не може да даде 100% гаранция, че ще излезе вода на посоченото място. Колкото проучването е по-добро и колкото повече информация се събере , толкова и  шансовете за успех с водата са по-големи!

След като проучването е направено, се преминава към сондажните дейности. Сондьорите се ръководят по предварителната информация от проучването, като по време на сондирането има характерни показатели за наличието на вода в почвата и се избира крайната дълбочина на сондажа.

Цени за Проектиране на сондажи в ���������� �������������� 3547

 • Сондажни Услуги

Какво трябва да знаем относно сондажа за вода?

Сондирането е доста трудна дейност, свързана с използването на специфична техника и оборудване, както и с необходимостта от добре обучени професионалисти. Сондажите за вода се извършват с цел въпросната вода да бъде достъпна за използване от нас. Не разбирайте погрешно дейността. Това не е като да копаете дупка докато стигнете вода. Сондирането се извършва, за да бъде направено проучване за водата, това дали тя е годна за употреба и напояване или не. По късно идва етап на който трябва да се извърши узаконяване и получаване на разрешителни за водоползване. Едва тогава идва момента за строежи и изграждане на хидротехнически съоръжения.

Добре е човек да направи дупка изкопана в земята (сондаж), за да стигне до течност. Най-често се търси  вода: Около 97 на сто от прясната вода в света се намира в подземни водоносни хоризонти. Кладенци за вода могат да бъдат изкопани просто да се следи качеството на водата или за загряване или охлаждане, както и за осигуряване на питейна вода. Сондажен кладенец може да се направи в един от няколко начина, както е описано по-долу, а има и неща, за да помисли, преди сондирането. Помислете за разходите и ползите от сондажа срещу тръбопроводи или доставка на вода . Сондажния кладенец включва по-висока първоначална цена от свързване към  обществената вода, както и рисковете от не намиране на достатъчно вода или вода с достатъчно добро качество, както и текущите разходи за изпомпва на водата и поддържане на кладенеца. Въпреки това, някои водни области могат да накарат жителите да чакат години преди те да могат да бъдат свързани към общественото водоснабдяване.

По тази причина един сондаж може да бъде жизнено важна опция за благоденствието и удобството на цялото семейство дори и стопанство, стига да има достатъчно подземни води на разумна дълбочина.

След като знаете специфичното местоположение на имота и където кладенецът трябва да бъде пробит или къде е добре да се сондира:

 • Разберете дали е имало предишни сондажи за кладенци в този имот;
 • Проверете записите за геоложки проучвания (ако има такива)  дали съществуват сведения за сондажи за кладенци в района и дали е била намерена вода. Тези записи могат да ви помогнат да определите дълбочината на подпочвените води, както и местоположението на всички затворени водоносни хоризонти.

Повечето водоносни хоризонти са на дълбочината на подпочвените води; те се наричат незатворени водоносни хоризонти, при тях всички материали отгоре са порести. Ограничени водоносни хоризонти са обхванати от непорести слоеве, които въпреки че те тласкат статичното водно ниво над горната част на водоносния хоризонт са по-трудни да пробиване.

Проектиране на сондажи в ���������� �������������� 3547 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода ���������� �������������� 3547
 2. Откриване на подземна вода ���������� �������������� 3547
 3. Сондажи за вода ���������� �������������� 3547
 4. Сондажни услуги ���������� �������������� 3547
 5. Геотермични сондажи ���������� �������������� 3547
 6. Почистване на сондажи ���������� �������������� 3547
 7. Цени за сондаж за вода ���������� �������������� 3547
Проектиране на сондажи в ���������� �������������� 3547

Резултат в Google:

 • Услуга: Проектиране на сондажи
 • Район: ���������� �������������� 3547

 • PRIVACY POLICY

Privacy Policy

Last Updated: 11 January 2018

This website is owned and run by България Well Drilling. In this privacy policy, we will refer to България Well Drilling using the terms "България Well Drilling", "us", "we" and "our". If The term "our websites" refers to probuildersbg.com, probuildersbg.com mobile  and any other websites we may own or run from time to time. The term "our online services" includes our websites and the probuildersbg.com mobile services (the part of probuildersbg.com you can use from a mobile phone). If you use our online services, or any of our other services to find businesses, we will call you a "user" in this policy. We are committed to protecting and respecting your privacy. This privacy policy is about the way we use the personal information of users. If you use any of our services to find businesses, this privacy policy applies to you.

The policy explains:

 • The information we collect about you and how we do it, including:

a. how we collect information about you

b. what information we collect

c. why we need your email address

d. using cookies or other on-device storage

e. recording your calls

 • How we will use information we collect about you, including:

a. when you use our websites

b. your browsing activity on probuildersbg.com

c. customisation of our online services and advert targeting

d. tracking how our online services are used

e. when you order products or services through us

f. testimonials

g. comments submitted to our online blogs and articles

h. probuildersbg.com mobile services

i. Display

j. direct marketing

l. user surveys

3. when we will contact you;

4. direct marketing and how you can change your marketing preferences;

5. who we may share your personal information with;

6. where we process your personal information;

7. how to keep your information up to date;

8. how we keep your information secure;

9. why we link to other websites;

10. using cookies on our websites and how you can reject them;

11. on-device storage for our probuildersbg.com mobile services;

12. what rights you have in your personal information and how you can use them;

13. how we can make changes to this privacy policy;

14. what privacy organisations we belong to; and

15. how to contact us about this privacy policy.

If you advertise with us we will also collect information about you. If you want to know how we use the personal information of advertisers, please read our privacy policy for advertisers.

видове сондажи за вода ���������� �������������� 3547

проектиране на сондажи в ���������� �������������� 3547