Пишете ни

Проектиране на сондажи в Люблен 7843

Работа: Проектиране на сондажи в Люблен 7843

 • Стани изпълнител на Проектиране на сондажи в Люблен 7843.

Професионално Проектиране на сондажи в Люблен 7843

 • Проучване и проектиране на сондаж в Люблен 7843.

Проучване и проектиране на сондаж в Люблен 7843


» Сондажни услуги в Люблен 7843 » Проектиране на сондажи

 • Сондажни Услуги

Проектиране на сондажи в Люблен 7843

Сдружение на Професионалните Сондьори в България

Проектиране на сондажи от хидрогеолог с гарантирано качество и на най-ниски цени в Люблен 7843, ✅ Проектиране на сондажи в Люблен 7843 ☏ 0885055800. Проектиране на сондажи за клиенти намиращи се на или около адрес Люблен, община Опака, област Търговище, п.к.7843.

Откриване на вода

Сондажи от 10 до 450 метра

Ø от 130 до 200 мм

Обсадни тръби

Филтриращ филц

Почистване с Еърлифт

0885055800

България Well Drilling подкрепя дарителството

България Well Drilling отделя 5% за дарения от посочената цена в договор.

Проектиране на сондажи от хидрогеолог с гарантирано качество и на най-ниски цени в Люблен 7843, ✅ Проектиране на сондажи в Люблен 7843 ☏ 0885055800. Проектиране на сондажи за клиенти намиращи се на или около адрес Люблен, община Опака, област Търговище, п.к.7843.Чрез нас като изпълнител Вие ще Дарите!

Избери Кауза

 • Проектиране на сондажи

Какво трябва да направим преди започването на сондажните дейности!

Определя се водонаситената зона

Предварително трябва да се направи проучване къде точно е водата и ориентировъчно на колко метра ще излезе.

Методи

Най-често се извършва от хора с медни пръчки (багети), с махало или други. Това е един от най-бюджетните варианти, съответно и информацията от такова проучване е съвсем ориентировъчна.

Друг начин да се установи къде е водният пласт е с посещение от хидрогеолог  на мястото и с апаратура да се сканира терена.Те измерват съпротивлението на земните пластове и установяват къде има предпоставки за водонаситени зони. Извършва се хидрогеоложки доклад, като в него се дава информация за отделните земни пластове като: дебелина на пласта и неговата плътност, пористост и проницаемост, вододайни зони. В доклада се дават препоръки за крайната дълбочина  на сондажа. Този метод дава най-висока точност.

Разбира се никой от методите не може да даде 100% гаранция, че ще излезе вода на посоченото място. Колкото проучването е по-добро и колкото повече информация се събере , толкова и  шансовете за успех с водата са по-големи!

След като проучването е направено, се преминава към сондажните дейности. Сондьорите се ръководят по предварителната информация от проучването, като по време на сондирането има характерни показатели за наличието на вода в почвата и се избира крайната дълбочина на сондажа.

Цени за Проектиране на сондажи в Люблен 7843

 • Сондажни Услуги

Хидрогеология

Eкспертите на България Well Drilling разполагат със значителен опит в хидрогеоложките проучвания и изграждане на водовземни съоръжения за нуждите на строителството, промишлени и граждански хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Това позволява да предложим на нашите клиенти решаването на тези проблеми по рационален начин чрез:

 • Изготвяне на проекти за получаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови и съществуващи водоизточници, съгласно изискванията на Закона за водите и Наредба 1;
 • Изграждане на водовземни съоръжения – сондажни тръбни кладенци;
 • Изготвяне на доклади за оценка на експлоатационните ресурси на водовземни съоръжения, съгласно изискванията на Наредба 1;
 • Изготвяне на проекти за оразмеряване на санитарно-охранителни зони съгласно изискванията на Наредба 3.

Проектиране на сондажи в Люблен 7843 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода Люблен 7843
 2. Откриване на подземна вода Люблен 7843
 3. Сондажи за вода Люблен 7843
 4. Сондажни услуги Люблен 7843
 5. Геотермични сондажи Люблен 7843
 6. Почистване на сондажи Люблен 7843
 7. Цени за сондаж за вода Люблен 7843
Проектиране на сондажи в Люблен 7843

Резултат в Google:

 • Услуга: Проектиране на сондажи
 • Район: Люблен 7843

 • Информация

Взривни сондажи за вода

България Well Drilling извършва взривни сондажи за вода на твърди скалисти терени, където не е възможно пробиване със сонда.

При пробиване на сондаж с взривен метод, извършваме предварителен оглед на мястото, извършваме пробивания за поставяне на взривни вещества, извършваме контролиран взрив, отстраняваме взривената маса скали и камъни, пробиваме допълнително със сонда за достигане на водния източник.

Водоснабдителните сондажи позволяват набавянето на, така нужната вода, на места трудно достъпни до водоснабдителната мрежа. Сондажи могат да се направят за снабдяване с прясна вода домове, вили,  предприятия, паркове и градини, селскостопански полета и навсякъде където нямате достъп до водоснабдителната мрежа.

Взривните сондажи се извършват в райони с твърда земна маса на трудно достъпни места където няма вариант за пробиване на сондаж само със машина.

видове сондажи за вода Люблен 7843

проектиране на сондажи в Люблен 7843