Пишете ни

Почистване на сондажи в ������������������ 6190

Цени на Почистване на сондажи в ������������������ 6190

Работа: Почистване на сондажи в ������������������ 6190

 • Стани изпълнител на Почистване на сондажи в ������������������ 6190.

Професионално Почистване на сондажи в ������������������ 6190

 • Почистване на сондажи и кладенци за вода в ������������������ 6190.

Почистване на сондажи и кладенци за вода в ������������������ 6190


» Сондажни услуги в ������������������ 6190 » Почистване на сондажи

 • Сондажни Услуги

Почистване на сондажи в ������������������ 6190

Сдружение на Професионалните Сондьори в България

Почистване на сондажи с гарантирано качество и на най-ниски цени в ������������������ 6190, ✅ Почистване на сондажи в ������������������ 6190 ☏ 0885055800. Почистване на сондажи за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.

Откриване на вода

Сондажи от 10 до 450 метра

Ø от 130 до 200 мм

Обсадни тръби

Филтриращ филц

Почистване с Еърлифт

0885055800

България Well Drilling подкрепя дарителството

България Well Drilling отделя 5% за дарения от посочената цена в договор.

Почистване на сондажи с гарантирано качество и на най-ниски цени в ������������������ 6190, ✅ Почистване на сондажи в ������������������ 6190 ☏ 0885055800. Почистване на сондажи за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.Чрез нас като изпълнител Вие ще Дарите!

Избери Кауза

 • Почистване на сондажи

Възможни причини са не добре извършено уплътняване с филц и не добре извършен сондаж, а понякога са налице други външни фактори. Това предизвиква износване и преустановяване на работата на сондажната помпа.

В сондажа се инсталират две линии, нагнетателна и всмукателна. По нагнетателната линия се подава въздух с мощен компресор, а всмукателната линия засмуква пясъка и ненужните примеси, като по този начин се изчиства сондажа и е отново годен за използване.

Цени за Почистване на сондажи в ������������������ 6190

 • Сондажни Услуги

Почистване на сондажи в ������������������ 6190

Водоснабдителни и водопонижителни сондажи и системи

Списък на по-важни хидрогеоложки проучвания и проекти на водоснабдителни и водопонизителни съоръжения, изпълнявани от България Well Drilling:

 • Проектиране, изграждане и саниране на тръбни кладенци за техническо водоснабдяване с подземни води, доставка, монтаж и поддръжка на помпеното оборудване на бензиностанции Б 01 – “Аерогара София”, Б 02 – гр. Благоевград, Б 03 – гр. Петрич, Б 15 – “Западен парк” – София, Б 26 – бул. “Шипченски проход” – София и Б 36 – Владая на “Лукойл България” ЕООД, 2003 – 2010 г.
 • Проектиране и изграждане на тръбни кладенци за техническо водоснабдяване с подземни води, доставка, монтаж и поддръжка на помпеното оборудване на бензиностанции 7151 – бул. “Симеоновско шосе” – гр. София, Петролна база – Враца на “Петрол” АД, 2004 – 2010 г.
 • Почистване, саниране, ремонт и оглед с дълбоководна камера на тръбни кладенци на “Топлофикация” АД, ТР “София”, ТР ”Земляне” – 2006 – 2013. Инвеститор „Топлофикация – София“ ЕАД.
 • Проектиране и изграждане на тръбни кладенци за поливно водоснабдяване с подземни води, доставка, монтаж и поддръжка на помпено оборудване на „Резиденшъл парк София”, Инвеститор – „Резиденшъл парк София”, 2008 г.
 • Проучвания за геоложките и хидрогеоложките условия на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на градовете Гоце Делчев, Банско и Асеновград („Техническа помощ на интергриран проект във водния сектор за градовете Асеновград, Гоце Делчев и Банско (European AID 124486/D/SV/BG). 2009 г., Инвеститор – Консорциум „Далем – Кокс – Пехер“.
 • Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на градовете Никопол, община Никопол и Тръстеник, община Долна Митрополия”. Прединвестиционни проучвания на одобрените инвестиционни компоненти. Подобект: Водопроводна и канализационна мрежи. Част: Геология. 2009 г., Инвеститор – „Акваинс“ ЕООД
 • Хидрогеоложки проучвания и миграционни опити за топлоснабдяване с геотермална енергия на производствена сграда на Сентилион България. 06.2011. Инвеститор – Сентилион – България
 • Хидрогеоложко проучване и проектиране на тръбни кладенци за поливно водоснабдяване с подземни води на „София Саут Ринг Мол”. ІІ.2012 .Инвеститор – „Данаос Девелопмънт” АД.
 • Хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвания, математическо моделиране и разработване на вариантни решения за отводняване на площадката и строителните изкопи на ПСОВ – Враца. ХІ.2012. Инвеститор – Велдер ООД.
 • Хидрогеоложко проучване и проектиране на тръбни кладенци за поливно водоснабдяване с подземни води на „Технологичен парк – София”. 2014 .Инвеститор – „София Тех Парк” АД.

Почистване на сондажи в ������������������ 6190 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода ������������������ 6190
 2. Проектиране на сондажи ������������������ 6190
 3. Откриване на подземна вода ������������������ 6190
 4. Сондажи за вода ������������������ 6190
 5. Сондажни услуги ������������������ 6190
 6. Геотермични сондажи ������������������ 6190
 7. Цени за сондаж за вода ������������������ 6190
Почистване на сондажи в ������������������ 6190

Резултат в Google:

 • Услуга: Почистване на сондажи
 • Район: ������������������ 6190

 • Сондажни Услуги

Хидрогеология

Eкспертите на България Well Drilling разполагат със значителен опит в хидрогеоложките проучвания и изграждане на водовземни съоръжения за нуждите на строителството, промишлени и граждански хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Това позволява да предложим на нашите клиенти решаването на тези проблеми по рационален начин чрез:

 • Изготвяне на проекти за получаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови и съществуващи водоизточници, съгласно изискванията на Закона за водите и Наредба 1;
 • Изграждане на водовземни съоръжения – сондажни тръбни кладенци;
 • Изготвяне на доклади за оценка на експлоатационните ресурси на водовземни съоръжения, съгласно изискванията на Наредба 1;
 • Изготвяне на проекти за оразмеряване на санитарно-охранителни зони съгласно изискванията на Наредба 3.

почистване на сондаж ������������������ 6190

почистване на сондажи ������������������ 6190

почистване на сондажи в ������������������ 6190

еърлифтно почистване ������������������ 6190