Контакт с бизнеси!

PRO изпълнители в PRO Drillers Club

Клуб на професионалните сондьори в България

 • Най-голямата общност за сондажни дейности в България.

Клуб на професионалните сондьори » България » За контакт с PRO Drillers Club

За контакт с PRO Drillers Club в България чрез България PRO Drillers Club & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода
 2. Проектиране на сондажи
 3. Определяне дълбочината на водоносен слой
 4. Определяне дълбочината на подпочвени води
 5. Радиестезично търсене на подземна вода
 6. Геофизично откриване на вода
 7. Търсене на вода с георадар
 8. Откриване на вода за сондаж
 9. Търсене на подпочвени води
 10. Геофизично проучване за вода с георадар
 11. Откриване на подземна вода за сондиране
 12. Откриване на подземна вода
 13. Сондажи за вода
 14. Сондажни услуги
 15. Геотермични сондажи
 16. Почистване на сондажи
 17. Цени за сондаж за вода
 18. Изследвания на подземни води
 19. Оценка на находища на минерални води
 20. Проучване на подземни води за водоснабдяване
За контакт с PRO Drillers Club в България

 • 💧 Ground Water: Инфо Блог

Какво предлагаме във връзка с откриването на вода в България?

Ако нямате възможност да се присъедините към ВиК мрежата, ако Ви трябва допълнително водоснабдяване, за питейни, битови или технически цели, ако искате резервен водоизточник можете да ни потърсите за съдействие по всички въпроси.  Използваме съвременни методи и техники при геоложките изследвания свързани с търсенето, проучването и усвояването на ресурсите от пресни или термални подземни води. Използваме полеви, сондажни, геофизични, геоложки техники и хидрогеоложки методи при всички етапи на търсене, проучване, добив и усвояване на подземни води, както и при решаването на инженерногеоложки, хидрогеоложки и екологични задачи. За целта използваме професионален софтуер и разполагаме с база данни от предишни изследвания.