Пишете ни

Геотермични сондажи в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

Цени на Геотермични сондажи в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

Работа: Геотермични сондажи в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

 • Стани изпълнител на Геотермични сондажи в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547.

Сондьорски услуги в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

Професионални Геотермични сондажи в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

 • Геотермични сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547.

Геотермични сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547


» Сондажни услуги в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547 » Геотермични сондажи

 • Сондажни Услуги

Геотермични сондажи в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

Сдружение на Професионалните Сондьори в България

Геотермични сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547, ✅ Геотермични сондажи в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547 ☏ 0885055800. Геотермични сондажи за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.

Откриване на вода

Сондажи от 10 до 450 метра

Ø от 130 до 200 мм

Обсадни тръби

Филтриращ филц

Почистване с Еърлифт

0885055800

България Well Drilling подкрепя дарителството

България Well Drilling отделя 5% за дарения от посочената цена в договор.

Геотермични сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547, ✅ Геотермични сондажи в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547 ☏ 0885055800. Геотермични сондажи за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.Чрез нас като изпълнител Вие ще Дарите!

Избери Кауза

 • Геотермични сондажи

Геотермалната енергия извлечена чрез термопомпи може да се използва, както за отопление, така и за охлаждане на сгради. Геотермалната термопомпена инсталация за отопление може да се използва и за затопляне на вода за басейн. Системата може да бъде настроена автоматично да поддържа желаната температура.

Цени за Геотермични сондажи в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

 • Сондажни Услуги

 • Сондажи за вода
 • Сондажи за вода в страната - Сондажи за вода в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547 и изграждане на водоснабдителна канализация в населените места е голям напредък към подобряване бита и живота на хората.

Благодарение на най-съвременна техника за сондиране на вода, вододобивът не е проблем, дори за най-безводни райони. Пробивите за сондажи за вода в страната до 40 м. се смятат за плитки, а пробивите над 40 м. за дълбоки. Диаметрите за пробивите за различните проучвания и експлоатация варират между 50 и до 500 мм. Голямо приложение намират сондажите за вода в строителството на тръбни кладенци.

Основните работни процеси при направа на различни сондажи за вода биват:

 • Разрушаване на почвата с различни сондажни инструменти;
 • Изхвърляне на разрушената почва на повърхността на терена;
 • Укрепване стените на пробива, с цел предпазване от разрушаване.

Разрушаването се постига, чрез рязане и раздробяване на почвата.

Известни са два метода на разрушаване:

 • Ударен - разрушаване на почвата с удари в забоя, посредством специални длета;
 • Въртелив - почвата се разрушава, чрез триене и рязане при въртенето на сондажния инструмент.

Разрушената почва се изхвърля със специални сондажни накрайници или с промивна вода и глинен разтвор, вкаран в пробива, чрез помпа.

Укрепването на сондажните пробиви става с непрекъснати колони от обсадни тръби.

Видове сондажи

 • Ударно - въздушно сондиране

Това е по-бързото и лесно сондиране. Сгъстен въздух набива ударно короната и след това при излизането си той изнася дребните частици почва и скала на повърхността. Най-голямата особеност е, че този вид сондиране може да се извършва само в еднородна твърда скала, като диаметърът на сондажа достига до 200 мм. В мека почва може да се използва само следващият вид сондиране.

 • Въртеливо - водно сондиране

Този вид е основният и се прилага, когато почвата е пръст и е мека.

При него се извършват и повече странични дейности:

 1/ Изкопава се утайник, в който сондажният разтвор се утаява;

 2/ Пробивната корона с въртеливо движение пробива почвата, а сондажният разтвор с помпи се нагнетява до нея и при изпомпването си към повърхността се изнасят раздробените частици пръст;

 3/ Сондажният разтвор се утаява в утайника и отново се употребява.

 Сондажите с този вид сондиране обикновено се правят с диаметър до 200 мм, в някои от случаите и с по-голям диаметър. Основният фактор за това е желаният дебит и необходимата дълбочина. Ясно е, че при желан по-висок дебит (например за промишлени нужди) е необходимо пробиване на дупка с по-голям диаметър и монтаж на по-голяма тръба.

Геотермични сондажи в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода ������������������������������ ������������������������������������������ 3547
 2. Проектиране на сондажи ������������������������������ ������������������������������������������ 3547
 3. Откриване на подземна вода ������������������������������ ������������������������������������������ 3547
 4. Сондажи за вода ������������������������������ ������������������������������������������ 3547
 5. Сондажни услуги ������������������������������ ������������������������������������������ 3547
 6. Почистване на сондажи ������������������������������ ������������������������������������������ 3547
 7. Цени за сондаж за вода ������������������������������ ������������������������������������������ 3547
Геотермични сондажи в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

Резултат в Google:

 • Услуга: Геотермични сондажи
 • Район: ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

 • Сондажни Услуги

Геотермични сондажи в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547

Инженерно-геоложки проучвания

Прокарване на ядкови проучвателни сондажи с диаметър от 59 до 168мм. Опробване и анализ на пробите в лицензирани лаборатории. Оценка носимостта на земната основа за: жилищно строителство, промишлено строителство, пътно и хидротехническо строителство. Оценка на устойчивостта на наклонени терени и проучване на свлачища. Изготвяне на инженерногеоложки доклади.

геотермични сондажи в ������������������������������ ������������������������������������������ 3547